QUI SOC

ADRIA BALA

 

Adrià Bala

Assessor Informatic

Actualment treballo assessorant diverses empreses. Impulsant projectes de IT , en l’ajuda per a traslladar la seva informació al cloud i en el desenvolupament d’aplicacions per millorar el seu propi ERP així com la Web.

Xarxes TCP/IP

Implementació. Configuració dels diferents elements tan per la LAN con per a comunicacions WAN. Configuració de switch,s firewalls, patch panel, etc. Alta experiència en Firewqlls FORTINET.

Implementació de la configuració TCP/IP a nivell d’equips client (Windows, Linux i MAC).

Resolució de problemes derivats de l’us d’aquest protocol.

Implementació de seguretat en la comunicació tan a la capa 4 (SSL, TLS, etc.)  com a la 2 (IPSEC).

SERVIDORS

Implementació i administració de servidors WINDOWS  (MCSE)

Sistema operatiu: Instal·lació, monitorització, resolució de problemes mitjançant tècniques d’aïllament del problema i d’us de les eines del propi sistema o de tercers.

Configuració de Servidors virtuals amb HYPER-V.

Instal·lació i configuració de diferents serveis d’aquests sistemes: Active Directory, Directives de Grup, DNS, DHCP.

Configuració de serveis RDS per a la implementació de servidors d’Access remot amb diferents ROLS: Remote Desktop Connection Broker, Remote Desktop Gateway, Remote Desktop Web Access, Remote Desktop Licensing, etc.

Administrar Servidors MSSQL. Servidors d’alt rendiment amb sistemes de Federació. Backups y recuperació de Bases de Dades i arxius LOG. Implementació de PROCEDURES y TRIGGERS

Implementació i administració de servidors LINUX  (LPI)

Llarga experiència en servidors Linux de la distro  RED-HAT (FEDORA, SUSE, CENTOS) o DEBIAN (Ubuntu).

Implementació de serveis WEB (Apache, PHP, MYSQL).

Configuració de la xarxa, millores de rendiment. Instal·lació de noves funcionalitats, programació de tasques (CRON). Experiència en la programació amb la SHELL Standard. Alguna utilitat amb PHYTON.

Molt familiaritzat amb el seu sistema de directoris i arxius. Expert de les comandes habituals per a la seva correcta administració.

Servidors VMWARE per a la implementació de màquines virtuals.

BASES DE DADES

He treballat amb bases de dades MSSQL, ORACLE i MYSQL/MARIADB.

Grans coneixements del llenguatge Standard Query Language, aplicable als servidors de bases de dades mencionats.

Els últims treballs els he dut a terme amb MYSQL, muntant servidors en CLUSTER Actiu/Pasiu, federant taules entre servidors y programant constantment scripts per a la extracció d’informació.

PROGRAMACIO

Al llarg de la meva experiència he treballat amb diversos llenguatges, des de l’antic BASIC, el c, Java, Javascript, Php, etc.

Últimament he estat dedicat a la programació en PHP y HTML.

Experiència en l’ús D’API,s des de PHP per obtenir informació per exemple D’AZURE API.

Programació per a Office 365 (SHAREPOINT, POWER APPS, POWER AUTOMATE)

SISTEMES DE BACKUP

Experiència amb el software de:

SYMANTEC,

ARCSERVE.

VEAM BACKUP

Últimament he estat fen servir ACRONIS CLOUD per a fer Backups de màquines virtuals.