Galeríes PowerApps

Modificar registres des de les Galeries PowerApps

En aquest Videotutorial expliquem l’objecte Gallery (les Galeries PowerApps)

Muntem una des de zero i veiem funcions que ens permeten donar format al contingut d’algun dels seus camps

Utilitzem la funció PATCH per poder modificar registres des de la mateixa Galeria

Per realitzar la pràctica d’aquest exercici utilitzarem l’aplicació que creguem en el videotutorial PowerApps bàsic

Feu un comentari