Preus

Formació

59
99 hora
 • Office 365
 • Treball al cloud
 • fins a 10
 • in-situ
 • 3 mesos de suport

Alta a Microsoft

115
 • Alta del domini
 • Serveis Microsoft
 • Desviament del correu
 • fins a 10 comptes

Migració del correu

49
99 usuari
 • Migració de bústies
 • Des de PST, Exchange, Gmail, etc.
 • 1 mes de resolució de incidències

Migració de dades

29
99 usuari
 • OneDrive y Sharepoint
 • Escritori
 • Documents personals
 • Documents departament
 • 1 mes de resolució d'incidencias​

Pàgina web

Consultar
 • Pàgines web estàtiques basades en plantilles
 • e-comerce
 • Disenys personalitzats
 • Enllaç amb el ERP
 • 1 mes de resolució d'incidencies​

PLA DE MANTENIMIENT

10
usuari
 • Resolució d'incidències Microsoft 365
 • Resolució d'incidències d'escriptori
 • Mantenimient de llicencies
 • Manteniment de copies de seguretat