serveis

Serveis

Tot el que podem fer per la teva empresa

Assessorament

Consultoria Informàtica

Dins dels nostres serveis, l’objectiu principal és aconseguir que l’empresa utilitzi les eines informàtiques que actualment ofereix el mercat pel seu major benefici.

Formació

implementació guiada

Les noves tecnologies requereixen d’un bon ús per poder treure d’elles el millor resultat. No ens val amb dir “Bé, ja tens configurat el OFFICE 365 amb l’Outlook, onedrive i Teams disponible”. Cal saber com usar-los de forma correcta. .

Hardware

Distribució

A LLOGIC som distribuïdors d’ordinadors sobretaula, portàtils, pantalles, ratolins, teclats, etc. així com dels diferents perifèrics de xarxa necessaris per al seu funcionament.

Software

subministrament

Com esmentàvem més amunt, el nostre servei principal és el d’assessorar sobre les eines més favorables a fer servir en funció de les seves necessitats. Aquestes eines, finalment, es tradueixen en programari que cal adquirir i instal·lar segons el cas

Transició al cloud

Planificar la transició

El futur passa per tenir accés a tota la informació de la nostra empresa des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu.

Oblidar-nos de la compra i manteniment de servidors que al cap de pocs anys es converteixen en ferralla inservible.

Contractar i pagar només pels serveis que farem servir. Ni més ni menys.

Desenvolupament

pÁGINES WEB

Solucions per a una web estàtica o botiga on-line (e-comerce).

Cada empresa és un món i per tant necessita solucions addicionals als estàndards que permeti un millor ús de la seva informació.

La informació emmagatzemada en bases de dades no és aprofitada per falta d’eines que ens permetin extreure’ls, combinar-los i presentar-los de forma adequada.