Convidats a TEAMS

Col·laborar amb usuaris d’altres organitzacions convertin-los en convidats a TEAMS

convidat
Convidats

Poder estendre les capacitats i les avantatges que ens ofereixen les eines de MICROSOFT OFFICE 365 a persones de fora de l’organització es ara possible gracies a la possibilitat de l’us de convidats a TEAMS. Podem repassar el tutorial de LLOGIC Administracio OFFICE 365.

Per a que la organització pugui utilitzar usuaris convidats nessesitem habilitar-ho a tres nivells.

Primer, controla l’accés de convidats a Azure Active Directory

Utilitzeu Azure AD per determinar si es pot convidar col·laboradors externs i de quines maneres. Per configurar-ho accediu al portal d’Azure, aneu a Active Directory d’Azure> Usuaris> Configuració d’usuari i, a Usuaris externs, seleccioneu Gestiona la configuració de col·laboració externa.

Azure AD inclou la configuració següent per administrar usuaris externs:

 • Els permisos d’usuaris convidats són limitats?
  • Sí, els hostes no tenen permís per a determinades tasques de directori, com ara enumerar usuaris, grups o altres recursos de directori. A més, no es pot assignar als convidats funcions administratives del vostre directori (recomanat).
  • No, els convidats tenen el mateix accés a les dades del directori que els usuaris habituals.
 • Els administradors i usuaris del rol de convidat poden convidar?
  • , els administradors i els usuaris que tenen el rol d’invitador convidat podràn convocar als inquilins (recomenat).
  • No, els administradors i els usuaris no poden convidar nous inquilins.
 • Els membres poden convidar?
  • , per permetre que membres que no siguin administradors del vostre directori convidin (recomanat).
  • No, si preferiu que només els administradors puguin afegir convidats podeu configurar aquesta política. Tingueu en compte que la configuració de No limitarà l’experiència de convidats per a propietaris d’equips que no són administradors; només podràn afegir-ne de nous els administradors.

Segon, configura l’accés de convidats al centre d’administració de TEAMS

 1. Inicieu la sessió al centre d’administració de Microsoft Teams.
 2. Seleccioneu Configuració per a tota l’organització > Accés extern.
 3. Configureu l’opció Permet l’accés dels convidats a Teams.
guest access

Tercer, permet accés als grups

Accediu a la configuració de grups d’Office 365

Marqueu les opcions: Permeteu que els membres de grups aliens a l’organització accedeixin al contingut del grup i Permeteu que els propietaris del grup afegeixin persones de fora de l’organització als grups.

Feu un comentari