SSD vs HDD

Augment de la demanda

Abans de parlar de Discos SSD vs HDD el 2020 tinguem en compte el següent: se segueix incrementant la demanda d’emmagatzematge. Per 2020 i per als pròxims anys aquest increment seguirà a l’alça.

El solftware com a servei (SaaS) enfront del cada vegada més obsolet sistema d’emmagatzematge i processament local (On-Premise) obliga als proveïdors d’aquests serveis a l’ús de grans quantitats de dades. Per tant, a l’increment d’ús de sistemes d’emmagatzematge.

D’altra banda, l’anàlisi de grans volums de dades juntament amb l’entrenament d’algoritmes d’intel·ligència artificial (IA) per a grans conjunts de dades, també estan empenyent la demanda d’emmagatzematge.

Previsió

L’ús de Discos SSD vs HDD el 2020

Segons les previsions d’IDC, entre 2018 i 2025 es posaran al mercat més de 22 ZB de capacitat d’emmagatzematge i el pronòstic apunta que al voltant del 26% d’aquesta capacitat es cobreixi amb tecnologia flash.

No obstant això, la tecnologia HDD representarà la porció més significativa, amb un 59%. Davant l’increment esperat en l’ús d’aplicacions d’IA i el suport de nous i innovadors serveis en el món de l’automoció, juntament amb el desplegament del 5G, és essencial que les empreses i els operadors de centres de dades revisin totes les opcions de emmagatzematge possibles per a realitzar inversions òptimes de cara als propers anys.

Costos dels discos SSD i HDD

Els costos d’emmagatzematge en els últims anys ha disminuït. L’emmagatzematge a curt termini de les dades IOT es veurà beneficiat per les millores en rendiment dels SDD, però l’emmagatzematge a llarg termini per raons relacionades amb l’analítica i l’arxiu de dades requerirà la capacitat que només poden proporcionar solucions d’emmagatzematge econòmiques basades en HDD.

Discos SSD i HDD, cara a cara

Gràcies a les investigacions dutes a terme per Toshiba, les solucions basades en molts HDDs de baix cost en configuració RAID10 o en una arquitectura paral·lela definida per programari superen, en termes de IOPS (per blocs d’una grandària superior a 64k Byte), a una solució de cost equivalent amb uns pocs SSD i ofereixen al mateix temps tres vegades més capacitat d’emmagatzematge.

Això demostra que molts eixos paral·lels d’HDD en una configuració multi-unitat apropiada encara poden competir amb els SSDs. Els centres de dades també necessitaran implementar estratègies per a l’emmagatzematge de les seves dades. Hauran de determinar de forma prèvia les dades que han d’emmagatzemar i els que no o, fins i tot, comprimir les dades a mesura que arriben. Aquesta planificació necessita aplicar igualment a l’estratègia d’eliminació, el que significa comprendre quan les dades emmagatzemades ja no són útils i poden descartar.

font: https://revistabyte.es/tendencias-byte-ti/ssd-hdd/

Feu un comentari